Cookies

Novinky aplikácie eCargo.sk

11.01.2024

Individuálne nastavenie pečiatky a podpisu

Pribudla nová funkcia individuálneho nastavenie pečiatky a podpisu pre každého užívateľa samostatne.

06.10.2023

Prepracovaná možnosť výpočtu odmeny špeditéra

Pribudla nová možnosť výpočtu odmeny pre špeditéra na základe obratu. Odmenu je možné špecifikovať do rôznych skupín rozdelených podľa výšky obratu.

11.08.2023

API prepojenie s burzou prepráv Trans.eu

Pribudla možnosť API prepojenia s burzou Trans.eu. Toto API prepojenie umožňuje odosielanie ponúk na burzu a následné prijatie a vyhodnotenie ponúk od dopravcov.

06.04.2023

Zvýšili sme kapacitu serverov

Zvýšili sme kapacitu serverov, na ktorých beží naša aplikácia eCargo.sk. Týmto krokom sa zvýšila rýchlosť spracovania jednotlivých procesov ako stabilita systému. Všetky procesy bežia plynulejšie a výkonnejšie.

07.11.2022

Doplnenie údajov o spoločnosti podľa IČDPH

Pri zadávaní novej spoločnosti pribudla nová možnosť automatického doplnenia údajov o spoločnosti na základe vyplnenia položky IČDPH.

24.10.2022

Možnosť rozdelenia používateľov do pobočiek

Pribudla možnosť nastavenia pobočiek vlastnej firmy, ku ktorým je možné prideliť konkrétnych používateľov. Na základe takéhoto rozdelenia je následne možné filtrovanie v tlačových zostavách aj podľa pobočiek.

16.08.2022

Hromadné úhrady SEPA

Vyexportujte si všetky neuhradené faktúry priamo z eCargo.sk a jednoducho ich preneste do vášho internetbankingu prostredníctvom SEPA štandardu. Žiadne ručné prepisovanie súm, čísiel účtov, variabilných symbolov.

09.06.2022

Automatické párovanie platieb

Párovanie spracuje emailové notifikácie. Banka zasiela emailové notifikácie o vašich obratoch na účte priamo do aplikácie eCargo.sk, aby ich tá mohla automaticky spárovať s faktúrami resp. s nákladmi a označila ich za uhradené.

21.01.2022

Pridanie nového filtra

Pridanie možnosti filtrovania v dokladoch faktúr o položku variabilný symbol.

18.11.2021

Automatické uzamykanie objednávok

Umožnuje nastavenie počtu dní od dátumu poslednej vykládky konkrétnej objednávky, po ktorom sa objednávka automaticky zamkne. Po jej zamknutí už žiaden užívateľ, ani ten ktorý objednávku vytvoril, nebude mať možnosť danú objednávku upraviť ani vymazať. Takúto možnosť bude mať len uzívateľ s administratorským právom.

12.08.2021

Nový modul Reklamácie

Umožňuje zadanie reklamácie k obchodnému prípadu s možnosťou doplnenie obrazovej dokumentácie. Modul umožnuje sledovať celý priebeh reklamačného procesu.

26.07.2021

Dopyt prepravy

Nový modul umožnuje kategorizovať obchodných partnerov z adresára organizácií do rôznych kategórii za účelom rozoslania dopytu na prepravu. Následne umožnuje rozposlať dopyt na prepravu podľa preddefinovaných kategórií. Napríklad: Ponuka prepravy pre všetky spoločnosti s kategóriou ADR. eCargo.sk tento dopyt rozošle všetkým vašim klientom ktorí spadajú do daného filtra. Príjemcovi správy sa zobrazí email v ktorom nájde všetky potrebné údaje o danej preprave. V prípade záujmu môže daná spoločnosť (príjemca správy) na ponuku reagovať prostredníctvom priloženého linku. Po otvorení daného linku sa danej spoločnosti zobrazí formulár pre zadanie ceny vásho dopytu. Po vyplnení a odoslaní daného formulára sa Vám všetky ponuky zobrazia v eCargu.sk v detaile jenotlivých správ, kde budú jednotlivé ponuky usporiadané od najlacnejšej po najdrahšiu.

12.07.2021

Rozšírenie filtra nakládok a vykládok

Rozšírenie možnosti filtrovania prepráv vo filtry - Filter NKVK. Filter nájdete v menu Tlačové zostavy/Filter NKVK.

29.04.2021

Zvýšenie výkonu servera

Výrazne zvýšenie výkonu servera pre ešte lepšiu a rýchlejšiu prácu s aplikáciou eCargo.sk.

22.02.2021

Prílohy k objednávkam a faktúram

Pri odoslaní dokumentov z aplikácie eCargo.sk pribudla možnosť pripojenia viacerých príloh. Pribudla aj možnosť zaevidovať prílohu, ktorá bude odoslaná s každým emailom, ako napríklad všeobecné podmienky prepravy.

01.02.2021

Taliančina v tlačových zostavách

V tlačových zostavách objednávka na prepravu a odoslaná faktúra pribudla talianska jazyková verzia. Nájdete ju v zozname výberu jazykovej verzie tlačovej zostavy.

07.01.2021

Priradenie vozidiel k firmám

V adresári oraganizácií pribudla možnosť pridania zoznamu vozidiel k jednotlivým firmám. Následne si v objednávke na prepravu môžete vybrať vozidlo priamo zo zoznamu vozidiel pridelených ku konkrétnej firme.

07.12.2020

Hromadný export faktúr do PDF

V aplikácii pribudla nová možnosť hromadného exportu. Po výbere časového obdobia pribudla možnosť hromadného exportu faktúr vo formáte PDF. V exportnej dávke sa budú nachádzať všetky faktúry zodpovedajúce výberovým podmienkam filtra. Každá faktúra bude v osobitnom PDF súbore. Súčasťou exportnej dávky bude aj zlúčené PDF, ktoré bude obsahovať všetky faktúry zlúčené do jedného súboru pre pohodlnejšiu tlač dokumentov.