Novinky aplikácie eCargo.sk

26.07.2021

Dopyt prepravy

Nový modul umožnuje kategorizovať obchodných partnerov z adresára organizácií do rôznych kategórii za účelom rozoslania dopytu na prepravu. Následne umožnuje rozposlať dopyt na prepravu podľa preddefinovaných kategórií. Napríklad: Ponuka prepravy pre všetky spoločnosti s kategóriou ADR. eCargo.sk tento dopyt rozošle všetkým vašim klientom ktorí spadajú do daného filtra. Príjemcovi správy sa zobrazí email v ktorom nájde všetky potrebné údaje o danej preprave. V prípade záujmu môže daná spoločnosť (príjemca správy) na ponuku reagovať prostredníctvom priloženého linku. Po otvorení daného linku sa danej spoločnosti zobrazí formulár pre zadanie ceny vásho dopytu. Po vyplnení a odoslaní daného formulára sa Vám všetky ponuky zobrazia v eCargu.sk v detaile jenotlivých správ, kde budú jednotlivé ponuky usporiadané od najlacnejšej po najdrahšiu.

12.07.2021

Rozšírenie filtra nakládok a vykládok

Rozšírenie možnosti filtrovania prepráv vo filtry - Filter NKVK. Filter nájdete v menu Tlačové zostavy/Filter NKVK.

29.04.2021

Zvýšenie výkonu servera

Výrazne zvýšenie výkonu servera pre ešte lepšiu a rýchlejšiu prácu s aplikáciou eCargo.sk.

22.02.2021

Prílohy k objednávkam a faktúram

Pri odoslaní dokumentov z aplikácie eCargo.sk pribudla možnosť pripojenia viacerých príloh. Pribudla aj možnosť zaevidovať prílohu, ktorá bude odoslaná s každým emailom, ako napríklad všeobecné podmienky prepravy.

01.02.2021

Taliančina v tlačových zostavách

V tlačových zostavách objednávka na prepravu a odoslaná faktúra pribudla talianska jazyková verzia. Nájdete ju v zozname výberu jazykovej verzie tlačovej zostavy.

07.01.2021

Priradenie vozidiel k firmám

V adresári oraganizácií pribudla možnosť pridania zoznamu vozidiel k jednotlivým firmám. Následne si v objednávke na prepravu môžete vybrať vozidlo priamo zo zoznamu vozidiel pridelených ku konkrétnej firme.

07.12.2020

Hromadný export faktúr do PDF

V aplikácii pribudla nová možnosť hromadného exportu. Po výbere časového obdobia pribudla možnosť hromadného exportu faktúr vo formáte PDF. V exportnej dávke sa budú nachádzať všetky faktúry zodpovedajúce výberovým podmienkam filtra. Každá faktúra bude v osobitnom PDF súbore. Súčasťou exportnej dávky bude aj zlúčené PDF, ktoré bude obsahovať všetky faktúry zlúčené do jedného súboru pre pohodlnejšiu tlač dokumentov.

skills

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme používateľské nastavenia.
Ďalšie informácie. Súhlasím