Cookies

Užitočné funkcie vždy po ruke

Objednávky na prepravu

Jednoduché a rýchle vystavovanie objednávok na prepravu. Aplikácia si pamätá všetky, firmy ktoré ste zapísali do objednávok a automaticky ich ukladá do adresára organizácií. Pri vystavovaní objednávok sa automaticky vytvára aj adresár nakládok a vykládok. Pri novej objednávke stačí začať písať názov firmy alebo nakládky/vykládky a v prípade, že ste už takýto záznam v minulosti použili, automaticky ho za vás doplní a ušetrí vám čas pri vystavovaní objednávky.

Takto zaevidovanú objednávku na prepravu si môžete následne uložiť do PDF, vytlačiť alebo priamo z aplikácie odoslať emailom. Všetky objednávky budete mať prehľadne zaevidované, usporiadané a zálohované.

objednavka_ecargo
faktura_ecargo

Fakturácia

Na základe zaevidovanej objednávky na prepravu môžete automaticky vygenerovať odoslanú alebo prijatú faktúru. Faktúra sa vygeneruje automaticky z už zaevidovaných údajov v objednávke na prepravu a to bez ďalšieho ručného prepisovania údajov. Každá objednávka získa prehľadný príznak toho, či k nej bola vystavená odoslaná alebo prijatá faktúra. Taktiež signalizuje to, či už bola k jednotlivým faktúram zaevidovaná úhrada. Samozrejmosťou je aj sledovanie faktúr po splatnosti.

K všetkým faktúram, ktoré sú po splatnosti, eCargo.sk umožnuje automaticky vygenerovať a následne odoslať prostredníctvom emailu upomienku, v ktorej sú zohľadnené všetky neuhradené faktúry.

Sledovanie úhrad

Ku každej faktúre, či už odoslanej alebo prijatej, umožňuje eCargo.sk jednoducho a rýchlo zaevidovať úhradu. Úhradu je možné zaevidovať ako plnú úhradu, na celú fakturovanú sumu alebo ako čiastočnú, len na jej časť. Vďaka evidovaniu úhrad získate prehľad o neplatičoch, zoznam uhradených alebo neuradených faktúr, prípadne neuhradených faktúr po splatnosti.

uhrady_ecargo
adresar_ecargo

Adresár organizácií

V adresári organizácií môžete evidovať všetkých obchodných partnerov. Ku každému z nich môžete zaevidovať kontaktné informácie, bankové informácie, rôzne poznámky či upozornenia, ktoré sa Vám pripomenú pri vystavovaní objednávok na prepravu alebo fakturácii.

Adresár nakládok a vykládok

Adresár nakládok a vykládok sa vytvára automaticky počas vašej každodennej práce. Každá nakládka a vykládka zaevidovaná v objednávke na prepravu sa automaticky uloží do adresára nakládok a vykládok. Nakládky a vykládky sa ponúkajú automaticky pri vytváraní nových objednávok.

naklady_vykladky_ecargo
export-faktur_ecargo

Export faktúr do účtovníctva

eCargo.sk podporuje export veľkého množstva dát do najpoužívanejších účtovných programov. Vášho účtovníka tak potešíte, ak už viac nebude musieť ručne prepisovať doklady do svojho účtovného programu a zároveň tak znížite možnú chybovosť pri manuálnom prepisovaní dokladov.

Modul odosielania SMS

Modul umožňuje odosielanie SMS správ priamo z aplikácie eCargo.sk. SMS správy môžu obsahovať ľubovoľný text, dispozície pre vodiča vygenerované priamo z objednávky na prepravu alebo poslúžia ako notifikačné SMS pre Vášho obchodného partnera o odoslaní objednávky, faktúry alebo upomienky.

sms_modul_ecargo
komunikacia_ecargo

Komunikácia

Skutočnú hodnotu vášmu podnikaniu prinesie váš zákazník. Je dôležité, aby ste im ponúkli presne to, čo potrebujú. Budovanie a prehlbovanie vzťahov so zákazníkmi je dlhodobý a nekončiaci proces. Už žiadne lokálne databázy alebo dáta v Exceli. Každá informácia o zákazníkovi je starostlivo uchovaná v systéme, kde je vždy k dispozícii pre každého užívateľa, ktorý ju bude potrebovať.

Kredit/Limit

Kredit limit je objem pohľadávok, ktorý je dodávateľ ochotný poskytnúť konkrétnemu odberateľovi. Pomocou funkcie kredit/limit je možné obmedziť vystavenie objednávok pre daného odberateľa, ak odberateľ limit prekročil.

Pri prekročení limitu je používateľovi zakázané vytvoriť novú objednávku, ale je možné požiadať o navýšenie kreditu/limitu zodpovednou osobou.

kredit-limit_ecargo
komunikacia_ecargo

QR platby - PAY by square

Všetky údaje potrebné na vytvorenie platobného príkazu sú obsiahnuté v PAY by square kóde zobrazenom na faktúre. Klienti už nemusia prepisovať platobné údaje z faktúry, postačí, ak platobný QR kód načítajú pomocou mobilnej aplikácie svojej banky.

Cenové ponuky

Rýchle a prehľadné cenové ponuky, ktoré predávajú. Naše cenové ponuky sú na úrovni, obsahujú logo firmy, pečiatku s podpisom a nesú sa v rovnakom, modernom šate ako všetky ostatné dokumenty.

kredit-limit_ecargo
komunikacia_ecargo

Poistky

Evidencia poistiek ku každej organizácií. Okrem pridania poistky je možné nastavenie platnosti poistky s následným upozornením na vypršanie termínu platnosti. Možnosť nastavenia zablokovania pridania objednávky bez platnej poistky.

Automatické párovanie platieb

Párovanie spracuje emailové notifikácie. Banka zasiela emailové notifikácie o vašich obratoch na účte priamo do aplikácie eCargo.sk, aby ich tá mohla automaticky spárovať s faktúrami resp. s nákladmi a označila ich za uhradené. Nastavenie služby.

bmail_ecargo
komunikacia_ecargo

Hromadné úhrady SEPA

Vyexportujte si všetky neuhradené faktúry priamo z eCargo.sk a jednoducho ich preneste do vášho internetbankingu prostredníctvom SEPA štandardu. Žiadne ručné prepisovanie súm, čísiel účtov, variabilných symbolov.